Д-р Славея Ангелова (Лекар)

Д-р Славея  Ангелова

2000-2004г. ПМГ-„Акад. Иван Ценов“ – гр. Враца (профил химия и английски език)
2005- 2011г. - Студент в Медицински университет-София, специалност Медицина
От м. Февруари 2012г. – м. Септември 2015г. – Лекар в Отделение по Ендокринология и болести на обмяната в Пета МБАЛ – гр. София
2015г. – Участие в 3rd EASD Postgraduate course on Clinical Diabetes and it’s complications
2012-1016- участва в две клинични проучвания- Carmelina и Exscel
М. Октомври 2015г. – Започва работа в УМБАЛ „Св. Анна“ – София, Отделение по Ендокринология и болести на обмяната