Д-р Стефан Ковачев (Началник първо отделение)

Д-р Стефан Ковачев

Завършва медицина в МУ – София през 1994г.
От 1994г. работи като ординатор в Хирургическа клиника на Окръжна болница-София, а от 2000г. в УМБАЛ «Св. Анна», АД – София.
Придобива специалност «Хирургия» през 1998г.
Специализации: Страсбург 2008г.

Научни интереси:
-хирургия на млечната жлеза
-лапароскопска хирургия
-стомашно-дуоденална хирургия