Д-р Владимир Душанов (Лекар ординатор Клиника по Неврохирургия)

Д-р Владимир Душанов

Образование:
Средно образование- Природо-математическа гимназия завършил: 1992 г.

Висше образование- Медицински Университет гр.София завършил: 2002 г


Трудов стаж: -
ОТ 2005 ДО 2010Г- СПЕЦИАЛИЗИРА НЕВРОХИРУРГИЯ В УМБАЛ „СВ.АННА” ГР. СОФИЯ И УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” ГР. СОФИЯ
ОТ 2012Г-2016Г-ЛЕКАР В КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ-УМБАЛ”СВ.АННА”АД


Професионална кариера:
Специалност по неврохирургия-2012г
Удостоверение за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения-квалификационно ниво 3
Участие в дейността на българското дружество по Неврохирургия, в семинари, симпозиуми и национални и международни конгреси по неврохирургия