Д-р Йордан Михайлов (Лекар)

Д-р Йордан  Михайлов

Завършил медицина 1982г ВМИ-гр.София
Специалност по Вътрешни болести  от 1988г
Специалност по Гастроентерология и Диететика  от 1991г.
Специализация по гастроентерология 1991г. Болница „Кошен“ Париж Франция

Извършва:

  • Езофагогастродуоденоскопия-диагностична  и терапевтична
  • Колоноскопия-диагностична и терапевтична
  • Ендоскопска ретроградна холангиопанкретография-диагностична и терапевтична
  •  Абдоминална ехография