Д-р Йордан Найденов (Специалист)

Д-р Йордан Найденов

Възпитаник на МУ-Плевен, Специалист по гастроентерология от 2013г.; със специален интерес към горна и долна ендоскопия, манипулации под ендоскопски контрол,ехография на коремни органи.

Автобиография

2002г. - завършване на висше образование по медицина в МУ-Плевен

2014г. - придобиване на специалност по гастроентерологи

2014г. - придобиване на I- ниво гастроинтестинална ендоскопия

2014г. - придобиване на I-ниво абдоминална ехография и повърхностни структори

2015г. - придобиване на II- ниво гастроинтестинална ендоскопия

2016г. - придобиване на  II-ниво доплер ехография.