Доц. Д-р Яна Петровска (Доцент, лекар по физикална и рехабилитационна медицина)

Доц. Д-р Яна Петровска

Доц. д-р Яна Петровска д.м. е специалист по физикална и рехабилитационна медицина,  белодробни болести, спортна и мануална медицина. Била е началник на КФРМ до края на 2015г. Тя е създател на алгоритми по  физикална медицина и е изработила програми, отнасящи се до всички клиники в болницата. Автор е на над двеста научни публикации с областта на физикалната медицина. Дългогодишен преподавател е в  Медицински университет – София, Плевен, Медицински колеж – София. 

1944г.- родена в гр. Белица, Софийска област;
1963г.- завършила икономическа гимназия- гр.Благоевград;
1970г.- завършила висше медицинско образование във ВМИ- София;
1971г.-1977г.- асистент във ВМИ- София;
1975г.- придобиване на специалност по спортна медицина;
1978г.- научен сътрудник в Научен институт по физиотерапия и рехабилитация-София;
1979-1986г.- научен сътрудник във филиала на НИФТР, гр. Сандански за проучване на т. нар. «Български климатичен юг»;
1986г.- придобиване на специалност по пневмология и фтизиатрия;
1986-1989г.- завеждащ консултативна поликлиника към НЦФЛР- София;
1987г.- защитена дисертация на тема «Ефективност от комплексно климатолечение на болни с бронхиална астма в курорта Сандански»;
1987г.- авторско свидетелство за изобретение № 25535;
1989-1992г.- научен секретар и зам.директор по лечебната дейност в НЦФЛР- София;
1991г.- научно звание- Старши научен сътрудник;
1992г.- специализация в Чехословакия;
1992г.- съавтор в «Ръководство по физикална терапия», том 2;
1993г.-1998г.- завеждащ кардиопулмонално отделение в НЦФЛР- София;
1995г.- придобиване на специалност по физиотерапия, курортология и рехабилитация;
1995г.- програма- Национален консенсус за брнхиалната астма;
1995-1997г.- участие в кнкурсна национална разработка с МОНТ по проект №1531/ 30.03.1995г.;
1996г.- програма- Национален консенсус за ХОББ;
1998-2000г.- началник Клиника по рехабилитация на вътрешните болести в НЦФЛР- София;
1999г.- сертификат №23 от БЛС, Новартис Фарма Сървис Инк.;
1999г.- съавтор в «Лечение на белодробните болести», изд. Мед. и Физ.
2000г.- завършен курс по мануална терапия и постизометрична релаксация;
2000г.- автор на “Хипертонична болест-училище за пациента”,, по проект “Промоция на здравето в болниците-национална мрежа”;
от 2000г.- член на международни медицински асоциации- European Respiratory Society, American Biographical Institute;
2001г.- диплом за стратегии в диагностиката и лечението на вертеброгенни заболявания;
2001г. и сега- началник КФТР в УМБАЛ”Света Анна”-София;
2001г. и сега- член на Държавната изпитна комисия за зачисляване за специализация по физикална терапия и рехабилитация;
2002г.- проведено обучение по болнично управление;
2003г. и сега- член на Държавната изпитна комисия за специалност по Физикална терапия и рехабилитация;
2004г.-от 1990г. до сега преподавател по физикална медицина и рехабилитация в Медицински колеж- Плевен и МК- София;
2004г.-2005г.- преподавател по кинезитерапия в Русенски университет- Русе;
2005г. и сега- преподавател по физикална терапия и рехабилитация към Медицински Деканат на МУ- София- медицински рехабилитатор- ерготерапевт;
2005г. и сега – член на държавната изпитна комисия за студенти от надграждащата програма за бакалавърска степен на специалистите медицински рехабилитатор-ерготерапевт.
2006г.- сертификат “Магистър по мануална медицина” от Ректората на МУ- София;
2006г.- член на Управителния съвет на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация;
научни публикации за приложението и ефективността на физикалните фактори и рехабилитацията- над 150.
чужди езици- отлични вербални и писмени умения по английски и руски език