Доц. Васил Велчев (Лекар)

Доц. Васил Велчев

Завеждащ Сектор електрокардиостимулация, интервенционален кардиолог с богат опит в коронарните и периферни интервенции, каротидно и бъбречно стентиране. Въвел е метода за алкохолна аблация на септума при хипертрофична кардиомиопатия в България.