Доц. Йордан Благов, д. м. (Ординатор хирург)

Доц. Йордан  Благов, д. м.

Завършва медицина в МА – София през 1983г.
До 1988г. - ординатор хирург в гр. Ихтиман.
От 1989г. работи като ординатор в Хирургическа клиника на Окръжна болница-София, а от 2000г. в УМБАЛ «Св. Анна», АД – София.
Придобива специалност «Хирургия» през 1989г.
През 2003г. защитава дисертация на тема лапароска хирургия при остър нетравматичен хирургичен корем и придобива научна степен д.м.
Има над 50 публикации в български и чуждестранни 

списания и повече от 40 научни съобщения у нас и в чужбина.

 Специализации:  Бостън 1991; Виена 1992 и 1994;         Цюрих 2006;