Изключително рядка и сложна операция беше направена в УМБАЛ „Св. Анна“ - София АД

Изключително рядка и сложна операция беше направена в УМБАЛ „Св. Анна“ - София АД

Под ръководството на д-р Нурфет Алиоски - началник на Отделение по ендоваскуларна неврохирургия, в УМБАЛ „Св. Анна“ София АД беше направена изключително рядка и сложна операция.
60 годишна пациента постъпва в петък(14 юли), по спешност с левостранна хемипареза по тежка за ръката и частична сензомоторна афазия. След направените изследвания става ясно че става въпрос за една гигантска аневризма(над 2 сантиметра) , в кавернозен сегмент.
На клиничен мултидисциплинарен съвет с участието на невролози,неврохирузи и рентгенови специалисти е взето решение да се подходи, чрез ендоваскуларен метод – тоест поставяне на т.нар (Flow diverter) или стент, който да отклонява потока.
Чрез специални катетри, през крака се стига до сънната артерия, след което със специфични микрокатетри се поставя стент. Наложи се обаче и поставянето на още един стенд, вътре в самия стент за да се укрепи съда.
След операцията пациентката екстубирана,с възстановено съзнание и подобрение по отношение на левостранната хемипарезса и нарушенията в говора.
„Въпреки, че само аз имам над 400 подобни операции, това е първата подобна операция, при която се наложи да бъда поставен втори стенд, вътре във вече поставен стент , Включително и колегите по света рядко прибягват до такъв тип операции, но когато се налага те трябва да се направят“ каза д-р Алиоски.


19.07.2017