Клиника по кардиология

Клиниката по кардиология се намира на първи и втори етаж, свързани със собствен асансьор, в триетажния корпус – база Запад и разполага с 26 легла на втория етаж. Те са разположени в 7 болнични стаи с по 1,2 и 3 легла на Отделение по обща кардиология с 12 легла и в Интензивно кардиологично отделение /ИКО/ с 8 легла. Всички имат собствен санитарен възел, централно и локално осветление, медицински газове при всяко легло, централно отопление и локална климатизация. Освен изброените болнични стаи, отделението разполага и с : кабинет на Началник клиника; лекарски кабинети- 2 бр., манипулационна, стая на старши медицински специалист, стая на медицински секретари с постоянен достъп до медицинска документация, офис за приемане и раздаване на храна, изливно помещение, сервизни помещения, баня за пациенти, три тоалетни и складове за чисто и мръсно бельо. ИКО има три зали с 3, 2 и 3 специализирани интензивни легла, манипулационна, лекарски кабинет, санитарни възли, сестринска стая и складово помещение.
Основното медицинско оборудване включва най-съвременни апарати: 2 ангиографски апарата, интракоронарен ултразвук, уред за оценка на коронарния резерв, ротаблатор, апарат за бъбречна денервация при артериална хипертония, апаратура за имплантация и проследяване на пейсмейкъри, 3 ехокардиографа, доплер, холтери, ЕКГ, монитори и др.
Дейността на клиниката по кардиология се осъществява непрекъснато в рамките на 24 часа 365 дни в годината и включва: диагностика и лечение на всички видове болести на сърдечно-съдовата система в планов и спешен порядък, консултации, активно наблюдение, експертиза, профилактика, промоция, научна и преподавателска дейности, информационни дейности и др.
Основната дейност е диагностиката и лечението на сърдечно-съдовите заболявания. В интензивното кардиологично отделение се осъществява спешно интензивно лечение на случаи с остър сърдечен инфаркт, нестабилна ангина пекторис, ритъмно-проводни нарушения, остра сърдечна недостатъчност, като болните постъпват предимно чрез СМП. В отделенията и лабораториите по неинвазивна диагностика и инвазивна кардиология се осъществяват максимално широк кръг неинвазивни и инвазивни диагностични и интервенционни процедури: коронарна ангиопластика, коронарна балонна дилатация с имплантиране на стент, клапни балонни валвулопластики, интервенции на периферните съдове, временна и постоянна електрокардиостимулаци, ренална денервация, интервенции върху съдовете на висцерални органи и др.
Клиниката има осигурени допълнителни условия за комуникация и взаимодействие с всички останали структури на ЛЗ : сърдечна хирургия, образна диагностика, анестезиология и реанимация, клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, клинична патология. Това взаимодействие осигурява изпълнението на изискванията на МС за 3-то ниво на компетентност.

В клиниката работят 11 лекари , от които 3 хабилитирани и 5 специализанти, четирима от които са и докторанти пред защита на дисертациите си:
Доц.Божидар Финков д.м. – началник клиника, специалист по ватрашни болести и ревмокардиология,

Д-р Емил Кастов – зам.началник клиника, специалист по вътрешни болести и кардиология,

Проф. Арман Постаджиян, д.м. – началник кардиологично отделение, специалист по вътрешни болести и кардиология,

Доц. Васил Велчев, д.м. – началник отделение по електрокардиостимулация, специалист вътрешни болести и кардиология,

Д-р Низар Рифаи – началник отделение по интерванционална кардиология, специалист по вътрешни болести и кардиология,

Д-р Морис Цолов - специалист по вътрешни болести и кардиология,

Д-р Здравка Масларска- специалист по вътрешни болести и кардиология,

Д-р Любен Гуляшки- специалист по вътрешни болести и кардиология,

Д-р Саркис Калустян- специалист по вътрешни болести и кардиология,

Д-р Георги Личев- специалист по вътрешни болести и кардиология,

Д-р Камелия Димова- специалист по вътрешни болести и кардиология,

Д-р Любка Борисова – специалист по вътрешни болести ,специализант по кардиология

Д-р Николай Стоянов- специализант по кардиология и докторант по кардиология

Д-р Благородна Каратанчева- специализант по кардиология и докторант по кардиология

Д-р Сотир Точев- специализант по кардиология и докторант по кардиология

Д-р Ивайло Цветков- специализант по кардиология и докторант по кардиология

Всички специалисти притежават различни видове сертификати :ЕХОКГ- основно и експертно ниво,инвазивна кардиология, постоянна кардиостимулация-основно и експертно ниво,Доплер сонография и др.

 

Отделението по инвазивна електрофизиология към клиника по кардиология

Отделението по инвазивна електрофизиология към клиника по кардиология „Св. Анна”  е основано 2017г от д-р М. Протич и д-р Н.Бонев , обучени  и сертифицирани за дейността в Национална кардиологична болница София (първата ЕФИ лаборатория в България), където са работили до основаването на лабораторията в Св.Анна София.

В него се провежда успешно лечение на всички видове надкамерни и камерни аритмии :

  • предсърдно мъждене (най-честата аритмия сред хората) : над 70 % ефективност
  • всички видове пристъпни тяснокомплексни тахикардии (близо 100% ефективност) : АV нодална риентри тахикардия, АV тахикардии при скрита допълнителна проводна връзка, WPW синдром , предсърдни тахикардии
  • предсърдно трептене : над 90% ефективност
  • предсърдни тахиаритмии след сърдечна операция и ВСМ при възрастни
  • камерни аритмии при структурно здрави сърца
  • камерни аритмии при структурни заболявания на сърцето (след преживян миокарден инфаркт, след аорто-коронарен байпас, клапно протезиране, ВСМ при възрастни, кардиомиопатии и т.н).

В ЕФИ лабораторията се осъществяват около 200-250 радиофреквентни аблации за година.

Отделение по електрофизиология е оборудвано с най-съвременната апаратура (две системи за триизмерно картографиране, една от които е с  висока разделителна способност), която дава възможност за едновременно автоматично създаване на анатомична и волтажна карта на активирането на сърцето, прецизно локализиране на виновните зони в сърцето, намаляване на процедурното и рентгеново време, избягване на усложнения.

Инвазивната електрофизиологията е подспециалност на кардиологията, която се занимава с диагностиката и едноетапното лечение на всички ритъмни нарушения на сърцето. С помощта  катетри, въведени  чрез дясна и/или лява сърдечна катетеризация под рентгенов контрол  и чрез специализирана апаратура за записване и анализиране на сигналите от сърцето, се диагностицират всички ритъмни нарушения, т. нар. електрофизиологично изследване (ЕФИ). След това чрез подаване на енергия (електрически ток) от специален катетър в зоните виновни за аритмиите, се загрява  тъканта под катетъра до 60-70 ° C и тя става електрически неактивна и по този начин води лечение на аритмиите, т.нар. радиофреквентна аблация (РФА). Според световните препоръки катетърната аблация на сърцето превъзхожда многократно медикаментозното лечение, като при повечето аритмии лекувани с РФА лечението е дефинитивно, без продължаващ прием на антиаритмици.

 


Контакти

Контакти

Клиника по кардиология 

София, ул. "Димитър Моллов" 1, ет. 1

 

Диагностичните и лечебни процедури в Отделението по електрофизиология се извършват в планов порядък след предварителна консултация.

Тел.: 02/ 9759 111 – приемен кабинет

 

 

 

Екип на клиниката

Доц. Божидар Финков, д.м.

Доц. Божидар Финков, д.м. (Началник на клиника)

Основател и завеждащ Кардиологичната клиника , доайен на интервеционалната кардиология в България, въвел у нас методите на коронарна балонна ангиопластика и стентиране, както и на перкутанната балонна валвулопластика на митрална и аортни клапи.
виж още...

Доц. Васил Велчев

Доц. Васил Велчев
(Лекар)

Завеждащ Сектор електрокардиостимулация
виж още...

Д-р Низар Рифаи

Д-р Низар Рифаи
(Лекар)

Началник на катетеризационната лаборатория
виж още...

Николай Бонев

Николай Бонев
(Д-р)

Член е на Българското Кардиологично дружество Съсловно сдружение по Електрофизиология и Кардиос...
виж още...

Тошо Балабански

Тошо Балабански
(проф.)

Специализирал е клинична електрофизиология в Осака, Япония (1993) и е гост-изследовател в Осло,...
виж още...

История

Клиниката е открита  на 1 януари 2005. Началник е нейният създател доц. Божидар ФИНКОВ, дм, всепризнатият основател и класик на българската инвазивна кардиология, в която област той е и националният ни консултант.

Доц. Д-р Божидар Финков е председател на Българското дружество поинтервенционна кардиология, член е на Европейското дружество по кардиология. Специализирал е в Университетската клиника във Франкфурт на Майн при знаменития кардиоинвазист професор Мартин Калтенбах, както и в САЩ, Швейцария, Холандия, Чехия. Автор на над 150 научни публикации в наши и чужди издания. Министър на здравеопазването (2001 – 2003).

Доц. Божидар Финков е част от  историята на българската медицина: през 1991 г. той извършва първата у нас кардиоинвазивна манипулация, като на болен с преден инфаркт поставя също първия в България стент и го спасява. По-късно извършва и първите у нас валвулопластики – коригиране на увредени сърдечни клапи чрез кардиоинвазивен способ, както и ангиопластика на артерия каротис, на бъбреците и периферните артерии.

При доц. Финков са се обучили и самостоятелно работят младите лекари д-р Низар Рифаи, д-р Васил Велчев, д-р Цеца Велкова, д-р Иван Панов, д-р Георги Маждраков (внук на основателя на българската нефрология акад. Георги Маждраков).

 

Отделението  по кардиостимулация, към Клиниката по кардиология

Отделението  по кардиостимулация в болница “Св. Анна” е създаден през 2005 г. към клиниката по кардиология.

 Началник на сектора е Доц. Васил Велчев, който е с дългогодишен опит в инвазивната кардиология и кардиостимулацията.  В отделението се имплантират:

 –  еднокухинни, двукухинни кардиостимулатори при пациенти с тежки проводни нарушения на сърцето.

От  2010 г  в отделението със значително нарастващ годишен брой се имплантират и  т. нар. „сложни” сърдечни устройства :  

-  имплантируеми кардиовертер дефибрилатори ICD (за първична и вторична превенция от внезапна сърдечна смърт , причинени от животозастрашаващи камерни аритмии)

-  системи за ресинхронизираща сърдечна терапия с и без дефибрилатор CRT-P /CRT-D при пациенти със сърдечна недостатъчност

- иновативен за България метод за хисово пейсиране

-  имплантируеми сърдечни монитори ICM (възможност за мониториране на сърдечния ритъм до няколко години) за диагностика на рядко получаващи се ритъмно-проводни нарушения

- през последните няколко години се осъществяват и премахване (екстракции) на системи за кардиостимулация при данни за инфекции свързани със сърдечни устройства

Годишно в отделението се имплантират над 400 сърдечни устройства, над 100 от които са т.нар. „сложни” устройства. Център е за практическо обучение по кардиостимулация за базово и експертно ниво  на лекари от България.

 

Фотогалерия