Клиника по неврохирургия

Клиниката по неврхирургия се намира на 5-и етаж, в база Изток на УМБАЛ “Света Анна„-София АД. Структурата на клиниката e е изградена от 3 отделения: I-во отделение с 10бр. легла с направление по онконеврохирургия, функционална и стереотаксична неврохирургия и невротравматология. II-ро отделение – 10бр. легла с направление по спинална неврохирургия, съдова неврохирургия и ендоскопска неврохирургия. III-то отделение- 5бр. легла  ендоваскуларна неврогхирургия . Клиниката разполага с 3 бр. високотехнологични операционни зали на пети етаж и ендоваскуларна лаборатория с операционна зала на партерен етаж. Същата е високоспециализирана, има най-съвременна техника,  отличен екип от лекари и сестри и грижата за пациентите е денонощна.

 


Контакти

Контакти

База Изток 5 етаж.
Телефон за връзка с дежурен екип :  02 9759056
Mоб тел:  0879885190

Екип на клиниката

д-р Стефан Николов

д-р Стефан Николов (Началник на Клиника по неврохирургия. Планира, организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на КНХ, участва в лечебно-диагностичния и оперативен процес според правилата на добрата медицинска практика и Медицинския стандарт по неврохирургия.)


виж още...

Д-р Виолета Арнаудова

Д-р Виолета Арнаудова
(Неврохирург - специалист)

Участва в лечебно - диагностичния и оперативен процес според правилата на добрата медицинска пра...
виж още...

Д-р Владимир Душанов

Д-р Владимир Душанов
(Лекар ординатор Клиника по Неврохирургия)

С интереси в гръбначната реконструктивна хирургия, Съдова неврохирургия и невротравма
виж още...

Д-р Тодор Алексиев

Д-р Тодор Алексиев
(Лекар)

Участва в лечебно - диагностичния и оперативен процес според правилата на добрата медицинска пра...
виж още...

Д-р Георги Петров

Д-р Георги Петров
(Лекар)

Завършил МУ Пловдив през 2010г. Работил 6 месеца в отделение по обща хирургия в МБАЛ “Пазарджик”...
виж още...

Основни дейности

Травматична неврохиругия:

- Черпно-мозъчни травми
- Гръбначно- мозъчни травми
- Остри и хронични травми на периферни нерви,

Малформации на централна нервна система и хидроцефалии ,Невроонкология

- Интракраниални тумори
-Тумори на меките покривки, свода и базата на черепа
-Тумори на гръбначния мозък, гръбначно-мозъчното епидурално пространство,  гръбначния стълб, тумори на периферни нерви.

Съдова неврохирургия:

  • Оклузивни мозъчно-съдови заболявания
  • Мозъчни аневризми ( открито и ендоваскуларно лечение )
  • Съдови малформации и фистули на ЦНС
  • Спонтанни интрацеребрални хематоми

Възпалителни и паразитни заболявания

  • мозъчни абсцеси
  • вертебрални остеомиелити и епидурални абсцеси
  • мозъчни паразитози

Спинална неврохирургия

  • дискови хернии
  • стенози
  • спондилолистези

Хирургия на епилепсията
Хирургично лечение на болка
Хирургия при компресия на периферни нерви

 

История

През 1947г. към хирургичното отделение на Първостепенната Окръжна болница ( на база „ Климентинска болница” ) е създаден сектор по неврохирургия със завеждащ д-р Никола Василев дипломирал се във Франция. През 1975г. секторът по неврохирургия към хирургичното отделение на Окръжна болница „ Д-р Рачо Ангелов „ е разктир повторно със завеждащ д-р Г. Александров. През 1983г. секторът прераства в Неврохирургично отделение с 30 легла. През февруари 1987г. началник на отделението става д-р Е.Чернев.

По същото време в създадения през 1979г. Институт за лечение на чужди граждани работят изтъкнатите неврохирурзи - професорите Панайот Вецка  и Любомир Карагьозов  След тях началник клиниката е доц. Марин Маринов ( днес професор и декан на МФ София, настоящ шеф катедра по Неврохирургия към МУ София ) От края на декември 1999г. началник на клиниката става доц. Неделчо Гергелчев . След него Неврохирургична клиника за кратък период от време се оглавява последователно от д-р Христо Христов  , проф В.Бусарски и д-р Ст. Николов, който е и.д. Началник клиника  и към настоящия момент.

В структурата на настоящата Клиника по неврохирургия Началник на 1-во отделение е д-р Стефан Николов . Началник 2-ро отделение д-р Сл. Кондов-дм ( дългогодишен Началник исъздател на отделението по неврохирургия при МБАЛ „Токуда Болница” ) Началник Ендоваскуларно отделение д-р Н. Алиоски – единствения сертифициран ендоваскуларен неврохирург.