Клиника по образна диагностика

Клиника по Образна диагностика се намира на 3 етаж база Запад на УМБАЛ „Св. Анна“- София АД. Клиниката по Образна диагностика към УМБАЛ „Света Анна”е целенасочена към спешна и планова висококачествена терапевтично-диагностична дейност в областта на костната система, дихателната система, стомашно-чревната система, сърдечно-съдовата система, пикочно-половата система, централната нервна система.
Началник-клиника е д-р Мариела Василева-Доросиева.


Контакти

Контакти

Телефон на регистратура: 02/9759 198
Телефон – Компютър томограф /скенер/: 02/9759 072
Телефон – Ехографски кабинет: 02/9759 206
Е-майл: kod_st_anna_sofia@abv.bg
Адрес: гр.Софиа, ул.“Димитър Моллов“ 1, етаж 3

Екип на клиниката

Д-р Мариела  Василева- Доросиева

Д-р Мариела Василева- Доросиева (Началник клиника)

1997г. –Придобива специалност по Образна диагностика 2004г. – Второ висше образование – магистър по Здравен менинджмънт
виж още...

Д-р Лидия Николчева-Иванова

Д-р Лидия Николчева-Иванова
(Специалист по Образна диагностика)


виж още...

Основни дейности

Клиниката включва 9 кабинета и една регистратура, функционално свързани съобразно предмета на дейността.
Оборудвана е със съвременна апаратура:
1. Конвенционални рентгенови/рентгенографски и рентгеноскопични/ апарати :
- Рентгенография на череп
- Рентгенография на череп- специални цетражи
- Рентгенография на околоносни кухини
- Рентгенография на лицеви кости
- Рентгенография на гръден кош, бял дроб, медиастинум и сърце – различни проекции
- Рентгенография на стернум
- Рентгенография на клавикула, раменна става, хумерус, лакетна става, предмишница, гривнена става, длан и пръсти
- Рентгенография на тазови кости, тазобедрена става, сакроилиачни стави, бедрена кост, колянна става, патела, подбедрица, глезенна става, стъпало и пръсти
- Рентгенография на цервикални, торакални и лумбални прешлени
- Обзорна рентгенография на корем
- Рентгенография на отделителна система нативно- БУМ
- Венозна урография
- Рентгеноскопия на бели дробове, сърце и корем
- Контрастно рентгеново изследване на хранопровод, стомах и дуоденум с пасаж
- Иригография
- Трансдренажна графия
- Ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография /ЕРЦП/
2. Ултразвукови /ехографски/ апарати, окомплектвани с различни трансдюсери за изследване на коремни органи, меки тъкани и млечни жлези:
- Ехография на коремни органи и малък таз
- Ехография на млечни жлези
- Ехография на гръден кош, плеври и медиастинум
- Ехография на щитовидна жлеза
- Ехография на тестиси
- Ехография на повърхностни структури
3. Дигитален мамографски апарат:
- Рентгенография на млечни жлези – различни проекции
4. Компютърни томографи /КТ/ – Дженерал Електрик в клиниката и 64-срезов Сименс апарат в Спешно отделение:
- КТ на гръден кош – безконтрастно и контранстно изследване
- КТ на корем – безконтрастно и контранстно изследване
- КТ на глава – безконтрастно и контранстно изследване
- КТ на шиен, торакален и лумбален отдел на гръбначен стълб
- КТ на крайници
- КТ на цяло тяло
- Високоспециализирани изследвания – КТ мозъчна ангиография; КТ периферна ангиография /крайници/; КТ на сърце, вкл. Аортография; Консултация със специалист по образна диагностика
5. Магнитно –резонансен томограф/МРТ/ – скоро в експлоатация


Прилаганите методи се базират на основният принцип на радиационната защита ALARA (As Low As Reasonably Achievable) – намаляване на облъчването до разумния минимум.
На разположение на пациентите е 24-часов екип. Благодарение на дългогодишния си опит, специалистите могат да предложат максимална експертност и качество на извършените изследвания.
Клиниката е акредитирана и извършва обучение по направление специализация по Образна диагностика на лекари-специализанти.
С помощта на PACS система всички изследвания, проведени в Клиниката по Образна Диагностика към УМБАЛ „Света Анна” София се обработват, разпространяват и архивират, което позволява непрекъснат достъп до предходни изследвания и провеждане на сравнителна оценка.
Освен пациенти, хоспитализирани в УМБАЛ „Света Анна”, Клиниката по Образна диагностика обслужва и пациенти по договор с НЗОК и амбулаторни пациенти срещу заплащане, по ценоразпис на болницата като всяко изследване включва писмена интерпретация/ разчитане / и запис върху CD-носител.

 

История

РЕНТГЕНОВОТО отделение е основано през 1929 г. от д-р Александър НИКОЛАЕВ , който го ръководи дълго време - до 1941 г., след което преминава на дипломатическа работа и е заместен от д-р Панайот ГАНЕВ. Тук фунционира най-добрата за времето си апаратура (мощен диагностичен апарат с томограф “Санитас”). Тогава към рентгеновото отделение има и физиотерапия.

След Девети септември 1944 г. рентгеновото отделение се ръководи от д-р Гоце ТЕНЧОВ - специализирал в Берлин и Хамбург, създател и ръководител на Катедрата по рентгенология и онкология, по-късно преобразувана в Катедра по рентгенология и радиология в ИСУЛ (1951 – 1960). Приемник му е друг бъдещ професор - д-р Михаил ДИМИТРОВ. Той ръководи отделението от 1946 до 1952 г., когато въвежда т. нар. “дълбока терапия” - лечение на злокачествените новообразувания с големи дози рентгенови лъчи; също пръв в България използва и кимографията, контрастните изследвания, гинекографията и томографията). След него ръководители са последователно: д-р Асен ДАЧЕВ (внедрител на стационарната флуорография в България); д-р Георги ЦЕНКОВ; доц. Йордан ХЛЕБАРОВ, дмн (той внедрява в България ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография и ендоскопската папилотомия, чрез която може да се екстрахират камъните от жлъчните пътища; това е и темата на дисертационния му труд);

През годините в клиниката са работили едни от най-изявените имена на съвременната българска рентгенология: проф. Личо Величков, проф. Милчо Лесев, доц. Петър Попсавов, доц. Захари Тончев.

 

Фотогалерия