Клиника по вътрешни болести

Клиниката по вътрешни болести се състои от 4 отделения

Отделение по Кардиология към Клиника по вътрешни болести

Намира се на 9 етаж база “Запад” на УМБАЛ „Св. Анна“- София АД. Отделението по Кардиология е единственото място в България за извършване на изследването Импеданс- кардиография, позволяващо индивидуализирано лечение на артериалната хипертонията. Един от трите центъра за проследяване и лечение на Артериалната хипертония в България, сертифицирани от Европейското дружество по Хипертония. Тук има възможност за 24 часово мониториране на кръвното налягане.В отделението работят лекари с дългогодишен стаж по Кардиология и Вътрешни болести. Началник на Клиниката по Вътрешни болести е Проф. Д-р Димитър Раев, дмн, а на Отделението по Кардиология е Д-р Рада Прокопова, дм

Отделение по Вътрешни болести с  дейност пулмология и нефрология

Отделението по Вътрешни болест се намира на ет. 8  в западното крило  на болницата . Разполага с 30 болнични легла  . Към отделението има разкрит  премно диагностичен кабинет , който се намира на ет 2 номер 8 /до регистратурата на Клинична лаборатория 

 В отделението работят двама специалисти по пулмология и фтизиатрия ,  двама специалисти по нефрология и трима специализиращи лекари -  двама Вътрешни болести и един  нефрология.

 Отделение по гастроентерология

Отделението по гастроентерология се намира на 6 етаж, в база Запад и е част от Клиника по вътрешни болести към УМБАЛ „Св. Анна“-София АД. То е високоспециализирано в диагностиката и активното лечение на целия спектър на заболявания на гастро-интестиналния тракт, черния дроб и жлъчно-панкреасни заболявания. Има признато трето ниво на конпетентност. Отделението разполага с 30 болнични легла. Оборудвано е със съвременна техника от най-висок клас: апарат за абдоминална ехография с възможност за извършване и на контраст-усилена ехография, измерване на чернодробна плътност и степен на фиброза, ендоскопска апаратура за провеждане на диагностични и лечебни ендоскопски изследвания на хранопровод, стомах, дванадесетопръстник и дебело черво. Екипът  на отделението се състои от петима лекари със специалност гастроентерология, трима специализиращи лекари, десет медицински сестри. Завеждащ отделението е д-р Божидар Томов, д.м. 

Отделение по ендокринология и болести на обмяната

Отделението по ендокринология и болести на обмяна се намира на 7 етаж, в база "Запад" на УМБАЛ „Св. Анна“-София АД. Разполага с  високоспециализирана и най-съвременна техника, има 20 легла и отличен екип от лекари и сестри, като грижата за пациентите е 24/7. Пациентите има възможност да провеждат диагностика и лечение на заболявания като захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза, надбъбречни и полови жлези, хипофиза. Осъществява се и адекватно обучение по отношение на хранителен режим за лица със захарен диабет и затлъстяване. Отделението е ръководено  от д-р Надежда Мендизова.


Контакти

Контакти

София, ул. "Димитър Моллов" 1

02/9759202

Екип на клиниката

Проф. Димитър Раев, д.м.н.

Проф. Димитър Раев, д.м.н. (Началник клиника)

Проф. Д. Раев е „Fellow” на Американската Сърдечна Асоциация и на Европейското Кардиологично Дружество. Член е на Нюйоркската Академия на Науките, Европейското и Американското Дружества по Хипертония.
виж още...

проф. Коста Василев Костов

проф. Коста Василев Костов
(Професор по белодробни болести, консултант по белодробни болести на УМБАЛ „Св. Анна”)

Основател и главен редактор на списание за респираторна медицина и вдъхновение “INSPIRO” и еднои...
виж още...

Д-р Рада Прокопова

Д-р Рада Прокопова
(Началник на Отделение по Кардиология)


виж още...

Д-р Надежда Мендизова

Д-р Надежда Мендизова
(Началник на Отделение по Ендокринология към УМБАЛ” Света Анна” -София)

Допълнителна квалификация: Курс по остеопороза- 1996г. “Ехография на щитовидна жлеза”...
виж още...

Д-р Татяна Тасева

Д-р Татяна Тасева
(Лекар)


виж още...

Д-р Невена Йорданова

Д-р Невена Йорданова
(Лекар)


виж още...

Д-р Тодор Янев

Д-р Тодор Янев
(Лекар)


виж още...

Д-р Славея  Ангелова

Д-р Славея Ангелова
(Лекар)

Д-р Славея Ангелова е завършила Медицински университет-София -2011г. През м. Февруари 2012г....
виж още...

Д-р Петя Ангелова

Д-р Петя Ангелова
(Лекар)

Д-р Петя Ангелова е завършила МУ- София; специализирала ендокринология в УМБАЛ „Александровска“;...
виж още...

Д-р Нора  Николова

Д-р Нора Николова
(Лекар)

Д-р Нора Николова е завършила СУ „Св. Климент Охридски“ – Медицински факултет. През м. Април 20...
виж още...

Д-р Габриела Русанова

Д-р Габриела Русанова
(Лекар)

Д-р Габриела Найденова завършва МУ – Плевен през 2015г. През май, 2016г. се присъединява към еки...
виж още...

Д-р Дафинка Колева

Д-р Дафинка Колева
(Лекар - специализант)


виж още...

Д-р Цветелина Кунова

Д-р Цветелина Кунова
(Лекар - специализант)


виж още...

Д-р Анна Величкова

Д-р Анна Величкова
(Лекар - специализант)


виж още...

Д-р Йордан Христов

Д-р Йордан Христов
(Лекар - специализант)


виж още...

Йорданка Стефанова

Йорданка Стефанова
(Старша Медицинска Сестра)


виж още...

Основни дейности

Отделение по Кардиология към Клиника по вътрешни болести

- Диагностика и лечение на Артериална хипертония

- Диагностика и лечение на Ритъмно- проводни нарушения

- Диагностика и лечение на Инфекциозен ендокардит

- Диагностика и лечение на миокардит

- Диагностика и лечение на Белодробен тромбемболизъм

- Диагностика и лечение на сърдечна недостатъчност

- Диагностика и лечение на нестабилна стенокардия

 

Отделение по Вътрешни болести с  дейност пулмология и нефрология

В отделението се лекуват болни с :

 - белодробни заболявания – пневмонии, Хронична обструктивна белодробна  болест, Хронична обострена дихателна недостатъчност , Бронхиектатична болест , Бронхиална астма

- бъбречни заболявания – Oстър и Xроничен пиелонефрит, Остра бъбречна недостатъчност,  Хронична бъбречна недостатъчност.

История

Вътрешното отделение в болницата е учредено от първия му завеждащ д-р Богдан ЧАВОВ, който същевременно е и главен лекар. Постът му се поема от д-р Страшимир ДАСКАЛОВ, бивш главен асистент на първия наш професор по вътрешни болести и по медицина въобще – Васил Моллов. Д-р Даскалов дълги години е и управител на болницата. Тук работят известни на цяла София интернисти като д-р Нина Давидова, д-р Симеон Белопитов и др, както и бъдещият професор Радол Цолов.
Непосредствено след Девети септември 1944 г. вътрешното отделение се разделя на две. Първо вътрешно отделение е завеждано от д-р Илия МИЛУШЕВ, който е същевременно и главен лекар. За кратко време приемник му е д-р Николай РЯЗКОВ. И двамата, както д-р Даскалов, са възпитаници на проф. Васил Моллов и въвеждат неговия прогермански стил на работа: строга дисциплина, взискателност към самите себе си и подчинените, стриктно изследване на болните.
След него н-к отделение става д-р Димитър СТЕФКОВ, автор на известната монография “Белодробно сърце”, дала му право по-късно да оглави цялата клиника. (Той подробно изучава и описва и над 150 лекувани от самия него пациенти с тогава много разпространения и опасен туберкулозен менингит; подпомаган е от д-р Светла Димитрова; заради научните трудове и впечатляващата си клинична работа е удостоен със званието “заслужил лекар”). По-късно завеждащ Първо вътрешно отделение става гастроентерологът д-р Петър ИЛЧЕВ, а след него – хематологът д-р К. ИЛИЕВ; те ръководят и съответните звена. Разкриват се и ендокринологичен (д-р Младенова) и нефрологичен сектор (д-р Живка Люцканова).
Второ вътрешно отделение е ръководено от тогава частния доцент Васил ЦОНЧЕВ, който по-късно става професор (1956) и чл.-кор. на БАН (1967). Той е създателят на българската ревматология. Има приноси и в областта на диабетологията и алергологията. Роден е в София (1902), завършва медицина през 1927 г. и специализира във Франция, Австрия, Германия, Англия, САЩ. По-късно се премества в Трета градска болница заедно с кардиоложката д-р Тамара Пилософ, където и двамата стават професори. Чл.-кор. проф. Васил Цончев почива през 1981 г. По идея на неговия приемник и продължител на делото акад. Чудомир Начев, сега обновената лекционна зала на болницата носи неговото име.
След напускането на чл.-кор. проф. В. Цончев второ вътрешно отделение се оглавява от неговият ученик-ревматолог д-р Иван ДОНЕВ, който по-късно заминава на работа в Етиопия. Тук известно време работят и бъдещите академици Иван Пенчев (основателят на съвременната българска диабетология) и Атанас Малеев (по-късно създател на вече несъществуващите Медицинска академия и Институт за лечение на чужди граждани).
Секторът по диетично хранене е разкрит от д-р Александър Белоречки, който издава и специализиран труд по темата и има големи заслуги за развитието на диетологията в България. По-късно рентгенологът д-р Димитър Памуков, който се увлича по народната медицина, разкрива първия и така си и останал единствен за страната Сектор по фитотерапия, където дълги години изготвя, регистрира и пуска на фармацевтичния пазар регистрирани от него билкови комбинации, като бронхопам (препоръчванпри кашлица), енурезопам (при енурезис ноктурна), холопам (при жлъчно-каменна болест) и др., които намират добър прием сред пациентите.
През 1960 г. отделението по Вътрешни болести е признато за Клиника по вътрешни болести. През 1975 г. тя вече разполага със 180 легла разпределени в 2 отделения, като в тях работят 16 лекари.
От 1966 г. зав. II Вътрешно ревмокардиологично отделение е д-р Светла ДИМИТРОВА, която го оглавява години. Тя е авторитетна лекарка, всепризната в целия окръг и столицата, с редица научни публикации. След пенсионирането й мястото се заема от кардиолога д-р Тодор Живков. Тук работят и известните клиницисти д-р Галинова, д-р Игнатов, д-р Бурян, д-р Чернева, д-р Пунева.
През 1999 г. двете отделения по вътрешни болести влизат в състава на новосъздадената Клиника по вътрешни болести. Неин ръководител до 2005 г. е академик Чудомир НАЧЕВ - един от знаменитите български лекари. Специализирал многократно във Великобритания, Германия и Франция, той ръководи години наред Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести при Медицински университет - София. Разработва основни проблеми на хипертензиологията, епидемиологията на сърдечносъдовите болести и неврокардиологията. Изключително добър лектор, той е един от двигателите на продължаващото медицинско образование в България. Основател е на Българската национална академия по медицина. Днес клиниката носи неговото име.
От 2009 г. до 2012 г. началник на клиниката по вътрешни болести е доц. Малина ПЕТКОВА. Тя е един от известните ендокринолози у нас. Специализирала е в Дания, Швейцария, Великобритания, Израел и САЩ. Научните интереси на доц. Петкова са в областта на метаболитния синдром, захарния диабет, антиейджинг медицината и хормоно-заместителната терапия. Публикувала е над 60 научни статии, участвала е в написването на учебници и монографии. Тя е с богат преподавателски опит като главен асистент към Медицински университет - София и като доцент към Медицински университет - Плевен.
От 2012 г. Клиниката по вътрешни болести се ръководи от професор Димитър РАЕВ, дмн. Той има разнообразен клиничен опит. Работи като общопрактикуващ лекар на село, след което е главен асистент в Катедра Пропедевтика на вътрешните болести към МУ - Ст. Загора, към която създава и ръководи функционален сектор за изследване на сърдечносъдови заболявания, и асистент към Клиниката по Сърдечна хирургия към Националната Кардиологична Болница. Значителен период от неговата кариера преминава в Медицински Институт - МВР, където ръководи Клиниката по Кардиология и интензивно лечение.
Проф. Д. Раев има специалност по вътрешни болести и кардиология. Той е и един от малкото у нас специалисти по клинична хипертония с диплома от Европейското Дружество по Хипертония. Сертифициран ехокардиографист на експертно ниво е и има най-големия опит у нас с 24-ч. мониториране на артериалното налягане. През 1998 г. се хабилитира като доцент, а през 2010 г. е избран за професор по кардиология.
Проф. Д. Раев има 2 доктората по кардиология – върху диабетната кардиомиопатия и върху сутрешната хипертония. Преките му научни интереси са в полето на артериалната хипертония. Той е автор и национален координатор на няколко научни проекта за изследване степента на контрола и вида на инициалната терапия на артериалната хипертония и дислипидемията у нас. Проф. Д. Раев е автор на 229 научни трудове – 160 публикации (84 в чуждестранни списания) и 69 научни съобщения (43 на международни форуми), и на 2 рационализации и 1 патент. Той е един от първите у нас участници в клинични проучвания и като главен изследовател има опит в над 120 международни клинични изпитвания, като на някои от тях е бил и национален координатор, един от малкото главни изследователи у нас получили добри отзиви при инспекция на Американската Агенция по Храните и Лекарствата.
Проф. Д. Раев е „Fellow” на Американската Сърдечна Асоциация и на Европейското Кардиологично Дружество. Член е на Нюйоркската Академия на Науките, Европейското и Американското Дружества по Хипертония. Той е председател на Работната Група по Хипертония към Българското Дружество по Кардиология. От 2009 г. проф. Д. Раев е главен редактор на сп. Българска кардиология. Той участва и в ред. колегиите на други медицински списания - сп. Медицински дайджест, сп. Наука кардиология и сп. Сърдечносъдови заболявания.