Марина Игнатова (Старша медицинска сестра)

Марина Игнатова

Заема длъжността старша медицинска сестра след конкурс през 2003 г. Завършва Медицински Университет гр.София факултет Обществено здраве образователна  степен бакалавър "Управление на здравни грижи"


През 2006г. завършва Медицински Университет гр. София факултет "Обществено здраве" образователна степен Магистър по Управление на здравни грижи.


Член е на Комисията по Професионална етика на Регионална Колегия София град на БАПЗГ.
Председател е на Комисията по Професионална етика на Дружеството на специалистите по здравни грижи към УМБАЛ ”Св. Анна” София.


Участва активно в конференции, конгреси и научни срещи  в областта на развитието на здравните грижи.
Участва с доклад на тема "Бърнаут синдрома при медицинските сестри" на ІІІ-та Национална конференция по превантивна медицина