Марина Правчанска (Старша медицинска сестра)

Марина Правчанска