Марияна Колева (Главна медицинска сестра – Директор здравни грижи)

Марияна  Колева

ТРУДОВ СТАЖ

От 2003 до момента
Главна медицинска сестра – Директор здравни грижи в УМБАЛ„Св.Анна”- София АД

1997 – 2003г.
Главна медицинска сестра ЦСМП София окръг

1988 – 1997г.
Медицинска сестра - МБАЛ „Света Анна” София АД , Клиника по хирургия

1981- 1987г.
Медицинска сестра - Районна болница гр. Гоце Делчев 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1981г. - ПМИ гр. Благоевград - Специалност – медицинска сестра

1998г. - МУ София –Факултет „Сестринско дело” - Бакалавър – „Управление на здравните грижи”

2003г. - МУ София – Факултет „Обществено здраве” - Магистър – „Обществено здраве и здравен мениджмънт”


2006г. - МУ София – Факултет „Обществено здраве” - Магистър – „Управление на здравните грижи”

ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИИ , КУРСОВЕ


1998 г. - „Здравен мениджмънт за болнични мениджъри”

1998г.- „Основи на болничното управление”

1999г.- „Актуални проблеми на здравния мениджмънт – ІІ модул”

2003г.- „Участие във Втори национален конгрес по здравни грижи”

2003г.- „Подобряване на качеството и мотивацията – инструменти за промяна”

2005г.- „Съвременни аспекти на профилактиката и лечението на беса”

2005г.- „Първоначално обучение по здравословни и безопасни условия на труд”

2006г.- „Формулиране на стратегия и оперативен план на завършващата фаза на Българо – Швейцарската програма за болнична хигиена”

2008г.- Роля на главната медицинска сестра за продължаващото обучение и професионално развитие на професионалистите по здравни грижи

2008г.- Етика и етични норми на поведение в съвременното здравеопазване

2009г.- Приоритети на БАПЗГ за 2009г.

2009г.- „Безопасност и здраве при работа"

2010г.- Сертификат за професионална квалификация

2010г.- Съвременни тенденции в лечението на рани и материали за еднократна употреба

2010г.- Европейски форум на националните сестрински и акушерски асоциации – Подкрепа на сестринството в България

2010г.- Иновационни медицински продукти и европейски стандарти при лечение на рани

2011г.- Приоритети на БАПЗГ за 2011г.

2012г.- ІХ Национален конгрес по нозокомиални инфекции
Дезинфекция на инструменти

2013г.- Обучение по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд

2014г.- Дезинфекция на повърхности

 

ЧЛЕНСТВА

▪ Член на БАПЗГ
▪ 2005г. – Грамота от БАПЗГ за принос в изграждането на съсловната организация
▪ 2007г. - Грамота за дългогодишна дейност и заслуги в областта на здравните грижи от дружеството в УМБАЛ „Света Анна” София АД
▪ 2007г. - Грамота „Сестра на 2006година” от дружеството в УМБАЛ „Света Анна” София АД
▪ 2010г. – Статуетка от БАПЗГ за принос в сестринството
▪ 2013г. – Плакет от ЦСМП Софийска област за принос в спешната помощ