Николай Бонев (Д-р)

Николай Бонев

Д-р Бонев завършва медицинското си образование през 2003г, придобива специалност по кардиология 2013г, сертификат по кардиостимулация – базово ниво 2013г, сертификат по ехокардиография 2014г, сертификат по инвазивна електрофизиология – базово ниво 2014г, Сертификат за програмиране на сърдечни устройства-  напреднало ниво 2015г. От 2016 г работи в екип с д-р Протич.

Член е на Българското Кардиологично дружество Съсловно сдружение  по Електрофизиология и Кардиостимулация в България, Европейското Дружество по Кардиология  и на Европейската Асоциация по Сърдечен Ритъм(EHRA) , Европейска асоциация по сърдечно-съдова образна диагностика  (EACVI) . Участник в ежегодни международни конгреси и обучения по електрофизиология и кардиостимулация.

Контакти :

Тел. +359879044596  поща : nick_bonev@abv.bg