Обяви - 2018 г.

==================================================================

11.01.2018г.

 

УМБАЛ „Света Анна” София АД, търси да назначи за клиники и отделения;

·    медицински  сестри;

·    акушерки;

·    медицински лаборанти;

·    рентгенови лаборанти.

Месечно трудово възнаграждение 1000 – 1300 лв., формирано от основно трудово възнаграждение, трудов стаж и допълнително материално стимулиране във връзка с дейността на клиниката /отделението.

 Подборът ще се извърши по документи и събеседване. Кандидатите да представят професионална автобиография и диплома за завършено образование по специалността. Документите се подават в сектор „Човешки ресурси”. Адрес за контакт: гр.София, ул. „Димитър Моллов” № 1. Тел. за връзка – 9759121, 9759325.

==================================================================