Отделение по гастроентерология

Отделението по гастроентерология се намира на 6 етаж, в база Запад и е част от Клиника по вътрешни болести към УМБАЛ „Св. Анна“-София АД. То е високоспециализирано в диагностиката и активното лечение на целия спектър на заболявания на гастро-интестиналния тракт, черния дроб и жлъчно-панкреасни заболявания. Има признато трето ниво на конпетентност. Отделението разполага с 30 болнични легла. Оборудвано е със съвременна техника от най-висок клас: апарат за абдоминална ехография с възможност за извършване и на контраст-усилена ехография, измерване на чернодробна плътност и степен на фиброза, ендоскопска апаратура за провеждане на диагностични и лечебни ендоскопски изследвания на хранопровод, стомах, дванадесетопръстник и дебело черво. Екипът  на отделението се състои от петима лекари със специалност гастроентерология, трима специализиращи лекари, десет медицински сестри. Завеждащ отделението е д-р Божидар Томов, д.м. 


Контакти

Контакти

Адрес: гр. София 1750, ул. Димитър Моллов № 1, УМБАЛ „Св. Анна”, база Запад, етаж 6
Телефон за контакт: +359 02 9759053

Екип на клиниката

Д-р Божидар Томов, д.м.

Д-р Божидар Томов, д.м. (Началник Oтделение по гастроентерология)

Възпитаник на МУ-София, с защитена докторантура в областта на парвичният чернодробен рак и болни с чернодробна цироза, в продължение на 10 години преподавател към катедрата по вътрешни болести към МУ-София; специалист по Вътрешни болести, специалист по гастроентерология от 2013г. С интереси в горната и долна ендоскопия, ехография и манипулации под ехографски контрол.
виж още...

Д-р Йордан  Михайлов

Д-р Йордан Михайлов
(Лекар)

Завършил медицина 1982г ВМИ-гр.София, специалност по Вътрешни болести от 1988г, специалност по...
виж още...

Д-р Олга  Косева, д.м.

Д-р Олга Косева, д.м.
(Специалист)

Възпитаник на МУ-София и проф. Захари Кръстев, с докторантура в областта на чернодробните забол...
виж още...

Д-р Йордан Найденов

Д-р Йордан Найденов
(Специалист)

Възпитаник на МУ-Плевен, Специалист по гастроентерология от 2013г.; със специален интерес към го...
виж още...

Д-р Добриана Панова, дм

Д-р Добриана Панова, дм
(Специалист)

Възпитаник на МУ-София, с докторантура в областта на болестта на Крон и улцерозния колит и качес...
виж още...

Основни дейности

Ендоскопски сектор:
1. Диагностична и терапевтична горна ендоскопия (на хранопровод, стомах, дуоденум) – гастроскопия:
• премахване на полипи;
• спиране на остро кървене от язви; варици на хранопровода; съдови малформации;
• лигиране (връзване) на вариците на хранопровода с цел предпазване от кръвоизлив;
• балонна дилатация (разширение) на стенози (стеснения);
• поставяне на протези (стентове) при наличие на по-дълги стенози;
• поставяне на перкутанна ендоскопска гастростома – съвместно с Клиниката по коремна хирургия - най-често при пациенти, които не могат да приемат храна през устата;
2. Диагностична и терапевтична долна ендоскопия (на дебело черво) – колоноскопия:
• премахване на полипи;
• балонна дилатация (разширение) на стенози (стеснения);
• поставяне на протези (стентове) при наличие на по-дълги стенози;
• спиране на остър кръвоизлив от дебелото черво;

Хепатологичен сектор:

1. Ехография на коремни органи с извършване на Доплерово изследване – така се оглеждат основно черният дроб, задстомашната жлеза, жлъчният мехур, далака и бъбреците;
2. Контрастна ехография – за диагностика на новообразувания (тумори) в черния дроб. Технология на изследването: във вената се вкарва контраст (безвреден за бъбреците), абсолютно безболезнено, след което на ехографския апарат се извършва оглед (без да има рентгеново облъчване, както е при извършването на скенер);
3. Неинвазивно измерване на чернодробната плътност (степента на фиброза), т.нар. ехографска еластография – основно при пациенти с хронични чернодробни заболявания;
4. Извършване на чернодробна биопсия с цел диагностично уточняване или определяне на стадия на вече известно хронично чернодробно заболяване;
5. Извършване на биопсия на огнище (тумор) в черния дроб;

В допълнение на изброените дейности, отделението разполага с възможности за диагностика, лечение и проследяване на пациенти с хроничени вирусни хепатити. Лекари има над 30 публикации в областта на хроничните чернодробни заболявания, тумори на черен дроб, хронични възпалителни чревни заболявания, абдоминалната ехография и ендоскопия. Съвместно с Клиниката по инвазивна кардиология се извършват и някои уникални за страната манипулации, като емболизация на злокачествени чернодробни тумори /TACE/; поставяне на TIPS при пациенти с чернодробна цироза с голямо количество асцит или с тежки варици на хранопровода. Екипът на отделението е опитен и висококвалифициран, с амбиция да използва максималните възможности на наличната апаратура за диагностика и лечение на пациентите. Болницата предоставя възможност за денонощен спешен прием.

Отделението разполага с:
• консултативен кабинет за амбулаторна диагностично-консултативна дейност;
• ендоскопски сектор с 2 зали за извършване на ендоскопски изследвания в областта на гастроентерологията и една следанестезиологична зала за наблюдение;
• ехографски сектор със съвременна апаратура за конвенционална и доплерова ултразвукова диагностика за всички подспециалности.

Лекарите преглеждат пациенти по линия на НЗОК, както и свободен прием.

Фотогалерия