Патогенезата на високото артериално налягане може да се изследва в УМБАЛ “Св. Анна“–София АД с уникална апаратура

Патогенезата на  високото артериално  налягане може да се изследва в УМБАЛ “Св. Анна“–София АД с уникална  апаратура

Патогенезата на  високото артериално  налягане може да се изследва в УМБАЛ “Св. Анна“–София АД с уникална  апаратура по съвсем новаторски метод,  без аналог в страната. Методът се нарича „Импеданс-кардиография“, а началникът на Клиниката по вътрешни болести  - проф. Димитър Раев сподели: „чрез  този метод на изледване ние можем да открием кой е водещият механизъм, довел до проблемите на отделния пациент и да  изберем най-подходящия медикамент, който ще действа само върху този механизъм. Обикновено, причината за артериалната хипертония при даден индивид е трудно да бъде установена, тъй като по принцип тя  е мулти-факторно заболяване. За сметка на това механизмите, които причиняват повишаването на артериалното налягане, са малко на брой и именно тях разкриваме с това изследване“.

„Иначе по принцип, всяко aнтихипертензивнo лекарство може да намали в известна степен артериалното налягане, но ако не е подбрано да съответства на патогенетичния механизъм, има риск от поява на нежелани странични ефекти. Именно чрез импеданс-кардиография се установява дали механизмът, водещ до повишено артериално налягане е вазоконстрикция, тоест, свити периферни съдове, дали е задържане на течности, дали е повишен контралитет от страна на сърцето и съответно за всеки от тези патогенетични механизми да подберем най-удачният медикамент. Например, когато причина за повишаване на налягането на даден пациент е задръжката на течности, най-подходящ при него е диуретика. Ние бихме свалили налягането му и с друг медикамент, но това ще е само до време и както по-горе казах може да доведе  до нежелани  странични ефекти.“ уточни проф. Раев. В този смисъл методът е уникален, даващ възможност лекарят да подбере най-удачния за дадения пациент антихипертензивен медикамент от възможните, т.е. да индивидуализира антихипертензивната терапия, нещо което до сега според проф. Раев се реализира много трудно и рядко.

„Специално бих искал да обърна внимание, че има изразена сезонност при страдащите от високо артериално налягане. Докато при летния период се забелязва тенденция към понижаване на артериалното налягане и тогава съветваме пациентите да намаляват дозата на използваните медикаменти, то зимния период се характеризира с обратна тенденция - именно към повишаване на налягането. Това се дължи, от една страна на периферния вазоспазъм заради студеното време, а от друга страна се променя цялостния начин на хранене и на живот на човека. Започваме да ядем по-малко зеленчуци, повече солено, повече меса, движим се по-малко и всичко това води до повишаване на артериалното налягане“, предупреди проф. Раев.

 

Проф. Д. Раев има специалност по вътрешни болести и кардиология. Той е и един от малкото у нас специалисти по клинична хипертония с диплома от Европейското Дружество по хипертония. Сертифициранексперт ехо-кардиографист е и има най-големия опит у нас с 24-ч. мониториране (Холтер) на артериалното налягане. Проф. Д. Раев има 2 доктората по кардиология – върху диабетната кардиомиопатия и върху сутрешната хипертония. Преките му научни интереси са в полето на артериалната хипертония. Той е автор и национален координатор на няколко научни проекта за изследване степента на контрола и вида на инициалната терапия на артериалната хипертония и дислипидемията у нас. Проф. Д. Раев е автор на 229 научни трудове – 160 публикации (84 в чуждестранни списания) и 69 научни съобщения (43 на международни форуми), и на 2 рационализации и 1 патент. Той е един от първите у нас участници в клинични проучвания и като главен изследовател има опит в над 120 международни клинични изпитвания, като на някои от тях е бил и национален координатор, един от малкото главни изследователи у нас получили добри отзиви при инспекция на Американската Агенция по Храните и Лекарствата.

Проф. Д. Раев е „Fellow” на Американската Сърдечна Асоциация и на Европейското Кардиологично Дружество. Член е на Нюйоркската Академия на Науките, Европейското и Американското Дружества по Хипертония. Той е председател на Работната Група по Хипертония към Българското Дружество по Кардиология. Проф. Д. Раев е бил години главен редактор на сп. Българска кардиология. Той участва и в ред. колегиите на други медицински списания.


15.11.2016