Проф. Димитър Раев, д.м.

Проф. Димитър Раев, д.м. Началник Клиника по вътрешни болести

Горещината и сърдечните заболявания – една нездравословна комбинация -