Софарма Трейдинг дари ултразвуков апарат на Кардиологична клиника към УМБАЛ Св. Анна

Софарма Трейдинг дари ултразвуков апарат на Кардиологична клиника към УМБАЛ Св. Анна

В знак на доброто сътрудничество през януари 2017 г. Софарма Трейдинг дари ултразвуков апарат модел VScan Dual, производство на GE Healthcare за нуждите на Кардиологична клиника към УМБАЛ Св. Анна. Ехографът е от ново поколение портативни системи – тип смартфон и е незаменимо средство за бърз скрийнинг в критични ситуации. Комбинирайки секторна и линейна мултичестотни сонди в джобен формат, сензитивен Доплер, бързи старови настройки и измервания, апаратът осигурява незабавен и надежден преглед на анатомията и кръвотока в широк обхват клинични приложения. Дареният ултразвуков апарат ще бъде от изключителна полза на кардиолозите в клиниката както в критични ситуации, така и във всекидневната работа за бърза оценка на перикарден излив, риск от сърдечна недостатъчност, сърдечен шум и обща оценка на сърдечната функция на лява камера.


01.02.2017