Светла Колева (Ст. Мед. Сестра)

Светла Колева

ИПЗКССО „Д-р Пею Бешев“ – 1987г.
ПМИ „Йорданка Филаретова“ – 1993г.
МУ – София, ФОЗ – „Управление на здравни грижи“ 2015г.
Към момента е дипломант – магистър по същата специалност.
От 1987г. работи като мед. сестра в Окръжна болница-София, а от 2000г. в УМБАЛ «Св. Анна», АД – София.
От 2014г. Старша медицинска сестра на Клиника по Хирургия в УМБАЛ «Св. Анна», АД – София.