Тошо Балабански (проф.)

Тошо Балабански Проф. д-р Тошо Балабански е кардиолог в Университетска болница „Света Анна“, София. Дипломира се в Медицинския факултет на ВМИ – София (1987 г.). Придобива специалности по вътрешни болести и кардиология, както и научна степен „доктор“ (2006 г.) и научно звание „професор“ (2017 г.). Специализирал е клинична електрофизиология в Осака, Япония (1993) и е гост-изследовател в Осло, Норвегия (1999-2000). Осъществява лечебна и преподавателска дейност в сферата на сърдечните аритмии в продължение на повече от 30 години. Председател на изпитна комисия за правоспособност по клинична електрофизиология към Медицински университет – София. Самостоятелен автор е на „Клинична електрофизиология и лечение на сърдечните аритмии“ (Просвета – София, 2016). Редовен член на Дружеството на кардиолозите в България. Участва в Комисията за подбор към борда на Европейската асоциация по сърдечен ритъм (2022-2024). Елитен рецензент на научното списание Europace (2012, 2013, 2015).