УМБАЛ „СВЕТА АННА“ СОФИЯ ОРГАНИЗИРА КУРС „СПЕЦИФИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЪР ИНСУЛТ“

УМБАЛ „СВЕТА АННА“ СОФИЯ ОРГАНИЗИРА КУРС „СПЕЦИФИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЪР ИНСУЛТ“ Цел на курса: Запознаване с основните принципи на специфичното лечение на мозъчни инсулти – венозна тромболиза и ендоваскуларно лечение.
Акцент: Основното, което отличава този курс е, че ще даде не само теоретична основа, но и ще даде възможност за запознаване с реалния опит и реалните резултати на екипа на най-големия Център за лечение на инсулти в България и ще се обсъдят реалните проблеми, с които се сблъскваме всеки ден. Във всеки модул има практическа част - демонстрация на случаи, образни и други техники и коментар на споделен опит или проблеми от участниците. Завършваме с кръгла маса, в която всеки участник ще предложи какво може да промени в грижата за болните с инсулт в звеното, което работи.
“Ние можем, можете и вие!”
Продължителност 7 дни, съгласно приложената Програма
Такса: 50 лв
Начало: 13.02.2023г.
Брой участници: 10
Място на провеждане: Клиника по нервни болести на УМБАЛ „Света Анна“ София – гр.София, ул.Димитър Моллов“ 1, База Изток – 7 етаж
За контакти: Д-р Ивелина Георгиева – Заместник директор Медицински дейности sv.anna-zdmd@abv.bg

Програма - Курс „Специфично лечение на остър мозъчен инсулт“

16.01.2023