УМБАЛ "Св. Анна"-София АД и още шест болници обединиха усилия в борбата с рака на простатата

УМБАЛ "Св. Анна"-София АД и още шест болници обединиха усилия в борбата с рака на простатата

През ноември - месецът за борба с рака на простата, седем държавни и общински болници в София - УСБАЛО, Първа САГБАЛ „Света София“, ВМА, УМБАЛ „Александровска“, УМБАЛ „Св. Анна“, Пета МБАЛ – София и Четвърта МБАЛ – София обединиха усилията си в името на здравето на българските мъже. Във всички тях ще се извършват безплатни прегледи сред мъжете над 40 години след предварително записване (виж графикът за всяка болница).

За рака на простата

Простатният карцином е втората по честота ракова локализация при мъжете. За 2012 г. има 1.1 млн нови случая по света, което е 15% от всички видове новодиагностицирани карциноми. При аутопсирани мъже под 30 години честотата му е под 5%, като нараства средно до 59% на възраст над 79 години. Най-високo e разпространението на болестта в Австралия, Нова Зеландия и Северна Америка 111.6-97.2/100 000. В Западна Европа и Скандинавски полуостров то е между 94.9 и 85:100 000 население, което се дължи основно на използването на PSA в клиничната практика. За България честотата е от порядъка на 79,9:100 000 мъже за 2013 г. с пик между 74-79 години. Петгодишната преживяемост за страната е много ниска – 53.7% към средно 84% за Европа. По данни на Националния раков регистър стадийното разпределение за 2013 г. е:

Първи стадий – 494

Втори стадий - 1408

Трети стадий - 439

Четвърти стадий - 288

В процентно отношение делът от общата онкологична заболеваемост за страната от простатния карцином е на второ място след този на белия дроб – 16.2% към 19.3% за белите дробове. По отношение на смъртността е на трето място с 9,2% след бял дроб и дебело черво.

Рискови фактори

- Употребата на алкохол в големи количества води по-често до рак на простатата и свързаната с него смъртност
- Честата употреба на храни, съдържащи белтъци, главно млечни продукти води до по-висок риск от карцином на простатата
- Съществува известен риск между употребата на пържени храни и рака на простатата. Не съществува риск при употребата на дълговерижни ненаситени мастни киселини
- Ликопени каротен не водят до сигнификантно снижаване на риска в сравнение с плацебото
- Не се отчита явна връзка между употребата на червено месо и рака на простатата
- Съществува риск между високата концентрация на витамин Д и рак на простатата, по-специално високорисковите видове
- Селена и витамин Е не повлияват честотата на простатния карцином

Диагностични методи

Изследването на PSA е основен диагностичен метод за рака на простатата. То се предлага на добре информирани мъже над 50 годишна възраст и при мъже над 45 годишна възраст с фамилна анамнеза за карцином на простатата.

При съмнение за карцином на простатата се извършва пункционна биопсия, като пункционните места са между 10-12. При мъже с високи стойности на PSA и явни палпаторни данни за карцином се извършват и по-малко на брой пункции на простатата. За уточняване на стадия се използват изследване с ЯМР или с компютърен томограф (КТ) на корем и малък таз с контраст. За уточняване статуса на костите – костна сцинтиграфия.

Лечение

1. Радикална простатектомия
2. Лъчелечение с или без хормонотерапия
3. Палиативно лечение - хормонална терапия, бифосфонати, химиотерапия
4. Лечение на метастатичната болест
5. Проследяване – PSA през 3-4 месеца, КТ на таза и костна сцинтиграфия, ректално туширане

ГРАФИК за безплатните прегледи за рак на простата през ноември:

Александровска болница

В рамките на инициативата на разположение ще бъдат д-р Александър Заимов и д-р Светлин Димитров от Клиника по урология към УМБАЛ Александровска ЕАД. Телефон за контакт и записване на часове: 02/9230 352 или 02/9230 356 от 08.00 ч. до 16.00 ч. Прегледите ще бъдат извършвани в Приемен кабинет на Клиника по урология – кабинет № 2 (сутерен) от 08.30 ч. до 13.30 ч.

ВМА

Безплатните прегледи ще се осъществяват както следва:


1. Записване за консултации може да става на тел.: 02/9225334 от 12.00 до 15.00 ч.

2. Консултациите ще се проведат в 242 урологичен кабинет, на 2-ри етаж в поликлиниката на ВМА

3. Обемът на прегледа ще включва:
- попълване на IPSS въпросник
- физикален преглед
- ултразвуково изследване на простатата

При необходимост от лабораторни изследвания пациентите ще бъдат насочвани към личния лекар.

4. Прегледите ще се извършат по следния график
- 06.11.2017 г. от 15.00 до 17.00 – 10 пациента, д-р Владимир Василев
- 09.11.2017 г. от 16.00 до 18.00 – 10 пациента, д-р Николай Василев
- 17.11.2017 г. от 15.00 до 17.00 – 10 пациента, д-р Тодор Терзиев
- 23.11.2017 г. от 15.00 до 17.00 – 10 пациента, д-р Милена Арсова

Пета МБАЛ - София:

Месец ноември - от понеделник до петък:
от 10,00ч. до 12,00ч. - д-р Петър Павлов
от 12,00ч. до 14,00ч. - д-р Атанас Доков
За записване на тел.: 02/9268136

Първа САГБАЛ "Света София":

Месец ноември - от понеделник до петък:
от 11,00ч. до 12 ч. - д-р Георги Лазаров
За записване на тел.: 02/4470 211

УМБАЛ „Св. Анна“

Безплатните прегледи ще се проведат 4 дни – на 3, 10, 17 и 25 ноевмри. Това е всеки петък от месец ноември. Те ще бъдат от 9 до 14 часа. Прегледът ще включва ехография и физикален преглед от уролог. Записването се осъществява на регистратурата на болницата на телефон 02/9759319.

УСБАЛО

Безплатните прегледи за рак на простата ще се осъществяват от 5 ноември – 30 ноември, от 10.00 до 12.00 часа след предварително записване всеки работен ден на телефон 02/8076299.

Прегледите ще включват PSA изследване за мъжете, които не разполагат с такова през последните 12 месеца. То ще се извършва в Клиниката по нуклеарна медицина, кабинет 148 от 8.30 до 10.00 ч. Прегледите при уролог ще се извършват от 10.00 до 12.00 ч. в Поликлиниката в кабинет 107.

Мъжете с PSA, направен през последните 12 месеца могат директно да отидат на преглед при уролог. Останалите първо трябва да си направят безплатно изследване на PSA в УСБАЛО и на след това да отидат на преглед при уролог.

Четвърта МБАЛ – София

График за безплатните прегледи:
Всеки делничен ден през месец ноември от 12.00 до 13.00 ч.
Записването ще става на регистратурата на болницата на тел.: 02/953-24-85.


03.11.2017