Контакти


УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" - СОФИЯ, АД

гр. София
ул. Димитър Моллов №1
Регистратура: 02 / 9759141

Пишете ни : contacts@sveta-anna.eu

Клиники и отделения